Wednesday, March 16, 2005

POUČEVATI S SRCEM


Velika naloga in ljubezenski zaplet z življenjem je:
Živeti tako raznoliko, kot je le mogoče, negovati
svojo radovednost kot iskrega čistokrvnega konja, se povzpeti nanj in vsak dan galopirati čez nevarne sončne griče. Kjer ni tveganja, je čustvena pokrajina plitka in nerazgibana; in življenje se zdi kljub svojim dolinam, vrhovom in zavojem kakor brez
geografije, samo dolžino ima. Začne se s skrivnostjo in končalo se bo s skrivnostjo, toda
tako divje in čudovite
pokrajine so vmes!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home